مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی نمایش
  گرایش کارگردانی /دانشگاه هنر ، تهران مرکز

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  در پخش پارسه گلستان
  بازاریابی و فروش/ تن خواه گردان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فرهنگی ، در حوزه تئاتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com