مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی عمران
  گرایش سازه /دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر / معدل 15.29

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۱ تا شهریور ۱۳۹۲
  شرکت پی سازه اورنگ و آزمایشگاه مانا پی سنجش
  مهندس عمران و مسئول امور اداری

  توضیحات: به علت انجام خدمت نظام وظیفه مجبور به ترک کار شدم.

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک: کارور Autocad فنی و حرفه ای
 • SAFE
  60% Complete
  عنوان مدرک: طراحی پی با برنامه SAFE
 • متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک: متره و برآورد با Excel
 • بازرسی جوش
  60% Complete
  عنوان مدرک: بازرسی چشمی VT
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Senior کانون زبان ایران
https://.com