مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1395
    کارشناسی حسابداری
    گرایش حسابداری /دانشگاه الزهرا تهران / معدل 17.86

نقاط قوت رفتاری

  • انعطاف پذیری
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com