مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه دانشگاه قم / معدل 13

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۴
  تولیدی خصوصی
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی تولیدی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس در آموزش وپرورش و سازمان فنی وحرفه ای کشور

دانش تخصصی

 • مالی وبازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی وحرفه ای

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار سپیدار سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک: دوره مربی گری
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: دوره مربی گری
 • نرم افزار حسابداری حاسب ملی
  100% Complete
  عنوان مدرک: *****

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی وبازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: سازمان فنی وحرفه ای
https://.com