مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی مدیریت مالی
  گرایش علوم انسانی /دانشگاه اسلامشهر / معدل 15

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال-فعالیت در شبکه های مجازی-بازی های انلاین و.......

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مکانیک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
 • برق خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Virtual Marketing (بازاریابی مجازی)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مکانیک خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
 • برق خودرو
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com