مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مکانیک
  گرایش ساخت و تولید /دانشگاه آزاد واحد تبریز / معدل 14.43

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقمند به تمام کارهای مرتبط با کامپیوتر و اینترنت

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Visual Basic
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مستندسازی و گزارش نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هیدرولیک و نیوماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • موتورهای احتراق داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تولید و عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • C#
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Solidworks
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ASP.NET
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • علوم کامپیوتر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • فروش
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی NET.
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Graphic Design (طراحی گرافیک)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شبکه و سخت افزار
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی وب سایت
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه نویسی Visual Basic
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مستندسازی و گزارش نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هیدرولیک و نیوماتیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • موتورهای احتراق داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت تولید و عملیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com