مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  دیپلم علوم تجربی
  گرایش علوم تجربی / معدل 19

پیشینه شغلی

 • تیر ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  باشگاه دانش پژوهان جوان
  داروسازی و بیو تک/ سرپرست بخش Bio task آزمایشگاه پژوهشی بیوشیمی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  تدریس در خانه زیست شناسی تهران برای آمادگی دانش پژوهان بنیاد ملی نخبگان به هدف نتیجه گیری مطلوب در IBO 2017 مشاوره و راهنمایی دانش پژوهان المیپاد زیست شناسی دوره 26 المپیاد کشوری سرپرست آزماشگاه بیوشیمی دوره 28

افتخارات

 • 1394
  مدال نقره دوم المپیاد زیست شناسی کشوری
  مدال طلای المپیاد نانو کشوری
  مدرک افتخاری بیوشیمی از بنیاد ملی نخبگان
  مدرک سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی بنیاد ملی نخبگان
  رتبه 2487 کنکور سراسری 95

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بسکتبال:عضویت در تیم استان قزوین در مسابقات کشوری نوجوانان و اخذ مقام سوم مسابقات

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • زیست شناسی سلولی مولکولی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایان دوره کشوری المپیاد زیست شناسی.مدرک کارگروه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی.مدرک پیشرفته نانوبیوتکنولوژی.مدرک بین المللی کارگروه PCR-H

ابزار و نرم افزار

 • زیست شناسی سلولی مولکولی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: Tofel IBT ,GRE biology,TELIMO.IRECT
دانش تخصصی
 • زیست شناسی سلولی مولکولی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پایان دوره کشوری المپیاد زیست شناسی.مدرک کارگروه ملی سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی.مدرک پیشرفته نانوبیوتکنولوژی.مدرک بین المللی کارگروه PCR-H
https://.com