مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 14.4

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  کرمان خودرو
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی
 • مرداد ۱۳۸۷ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  مشاهیر بنای کاسپین(ژرف کار جم)
  مالی و حسابداری/ مدیرمالی و اداری

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: بیش از پانزده دوره تخصصی

ابزار و نرم افزار

 • مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مالی و حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: بیش از پانزده دوره تخصصی
https://.com