مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه سراسری ملایر-همدان / معدل 15.5

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  شرکت ره گشایان
  / کارشناس دفتر فنی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تهیه و تنظیم صورت جلسه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تکسا (taksa)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Vray 3ds max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • متره و برآورد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه تکسا (تنظیم صورت وضعیت)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Auto Cad 3D-2D
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تهیه و تنظیم صورت جلسه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تهیه و تنظیم صورت وضعیت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com