مختصری از من

اینجانب علی رضا اقاحسینی فردی پر تلاش و با انگیزه واهل مطالعه برای پیشبرد کار هستم ومسئول خود را بسیار تکریم می نمایم

سوابق تحصیلی

 • 1376 تا 1376
  دیپلم اتومکانیک
  گرایش مکانیک صنعتی / معدل 13

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۸۰ تا خرداد ۱۳۹۴
  شهرداری منطقه 7 کارخانه ایرانیت
  عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ مسئول ماشین الاتمکانیک تعمیرات وسرپرست تولید

  توضیحات: در زمینه تولید ورقهای ایرانیت موفق به تولید نانو ومواد جایگزین شدیم تحت سرپرستی وتجربیات که در زمینه تولید هم داشتم

سوابق آموزشی پژوهشی

 • اموزش کارگران کارخانه ای جهت تولید

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره هیدرولیک پنوماتیک اصول مکانیکی ایمنی وبهداشت حرفه ای اصول سازمانی وicdl
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
دانش تخصصی
 • دوره هیدرولیک پنوماتیک اصول مکانیکی ایمنی وبهداشت حرفه ای اصول سازمانی وicdl
  60% Complete
  عنوان مدرک: فنی حرفه ای
https://.com