مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد نجف آباد / معدل 17.31

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  هژیر سازه
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش و مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1393
  چاپ مقاله ISI

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com