مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه آزاد تهران جنوب / معدل 17.22

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  شرکت مهندسین مشاور
  مهندسی برق/ ترسیم نقشه های تاسیسات الکتریکی

  توضیحات: ترسیم نقشه های برق و مکانیک
  انجام پروژه های متره و برآورد
  انجام پروژه های چون ساخت

 • دی ۱۳۴۸ تا هم اکنون
  شرکت نیکامان
  مهندسی برق/ مهندس برق

  توضیحات: فعالیت در حوزه طراحی و بهره برداری از تابلو های LV و ATS

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  پژوهشگاه نیرو - همکاری در شبیه سازی شبکه برق زنجان جهت انجام مطالعات حالت گذرا

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • IEEE

دانش تخصصی

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TIS Smart Home
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • BMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • KNX
  20% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Dialux
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Proteus
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autocad
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • GAMS
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • EPLAN
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • TIS Smart Home
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • BMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • KNX
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com