مختصری از من

تجربه صدور اسناد حسابداری انواع رویدادهای مالی ، رفع مغایرات بانکی و کنترل تنخواه گردان

تجربۀ خوب دراستفاده از نرم افزارهای حسابداری پیشرفته ( همکاران، سماءپرداز، همیاران)

آشنایی خوب با قوانین و مقررات مالیاتی و قانون کار و تامین اجتماعی

تجربه در محاسبات حقوق و دستمزد و صدور اسناد مربوطه و تهیه لیست بیمه و ارسال آن

تجربۀ خوب در تهیه و تنظیم اظهارنامه ارزش افزوده و نکات با اهمیت آن و تهیه و ارسال
گزارش فصلی خرید و فروش
آشنایی با بستن حسابهای موقت و دائم و همکاری درتهیه اظهارنامه مالیات بر عملکرد

دارای روحیه مثبت و مسئولیت پذیر در محیط کار و علاقمند به حرفه حسابداری

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مدیریت مالی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت خدمات مسافرتی
  مالی و حسابداری/ مدیر مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • حسابداری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • سما پرداز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری داخلی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com