مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندس صنایع
  گرایش صنایع /دانشگاه پیام نور

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۸۶ تا هم اکنون
  شرکت تاکنوگاز
  مهندسی صنایع/ مدیر فنی و مدیر کیفیت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا ، موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • استقرار و پیاده سازی ایزو 17025
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و اخذ استانداردهای کیفی و ملی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل موجوی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • چیدمان وراه اندازی خط تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Minitab
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ُSolidwork
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار MSP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • استقرار و پیاده سازی ایزو 17025
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کالیبراسیون
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مشاوره و اخذ استانداردهای کیفی و ملی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل موجوی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • چیدمان وراه اندازی خط تولید
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com