مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی مهندسی شیمی
  گرایش طراحی فرایندها /دانشگاه تهران
 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دفتر خدمات الکترونیک قضایی
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر اجرایی
 • مرداد ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  کارگاه تولید مواد اولیه ایزوگام و بازیافت
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مسول کارگاه

پروژه ها

 • 1395
  مونیتورینگ و کنترل پست های برق اداره برق شهر قم
  کنترل پروژه
 • 1395
  مونیتورینگ و کنترل پست های گاز اداره گاز شهر قم
  کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com