مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی ارشد مديريت اجرايي
  گرایش مديريت شهري /دانشگاه دانشكاه آزاد اسلامي / معدل 18
 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مهندسي صنايع
  گرایش توليد /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامي واحد قزوين

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  شركت راهنمافر
  بازاریابی و فروش/ مديريت فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • تسلط كامل به Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com