مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1372 تا 1376
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت نرم افزاری مهندسین مشاور نماد ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ سرپرست سیستم حقوق دستمزد و حسابداری

  توضیحات: به مدت 5 سال در زمینه برنامه نویسی و راندازی سیستمهای حقوق و دستمزد و حسابداری مشغول به فعالیت بودم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت حمل و نقل جهان نما
  مالی و حسابداری/ کمک حسابدار

  توضیحات: همرا ه با تحصیل در مقطع کارشناسی به عنوان کمک حسابدار در زمینه صدور اسناد و نوشتن دفاتر حسابداری مشغول به فعالیت بودم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مهندسین مشاور دژارکومه
  مالی و حسابداری/ مدیر امور مالی

  توضیحات: به مدت دوسال در این مجمومه به عنوان مدیر امور مالی مشغول به فعالیت بودم

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت مهندسین مشاور صدر آزما
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول بخش ITو اتوماسیون اداری

  توضیحات: در این شرکت مسئول بخش فناوری اطلاعات بودم و مسئولیت راه اندازی اتوماسیون اداری به عهده اینجانب بود .

 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت نرم افزاری مهندسین مشاور نماد ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ سرپرست سیستم حقوق دستمزد و حسابداری

  توضیحات: به مدت 5 سال در زمینه برنامه نویسی و راندازی سیستمهای حقوق و دستمزد و حسابداری مشغول به فعالیت بودم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • برنامه نویسی سیتمهای کاربردی حقوق دستمزد و حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • امور مالی و حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی حسابداری جهاد دانشگاهی
 • دوره آموزشی سرپرستی جهاد دانشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مدیریت جهاد دانشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • تسلط win 10
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار های مالی شرکتهای مختلف از جمله شرکت نماد ایران و شرکت همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه نویسی سیتمهای کاربردی حقوق دستمزد و حسابداری
  60% Complete
  عنوان مدرک: لیسانس کامپیوتر گرایش نرم افزار
 • امور مالی و حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره آموزشی حسابداری جهاد دانشگاهی
 • دوره آموزشی سرپرستی جهاد دانشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • دوره مدیریت جهاد دانشگاهی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com