مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی کارشناسی
  گرایش هوشبری /دانشگاه علوم پزشکی کرمان / معدل 16.87

پیشینه شغلی

 • دی ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  تامین اجتماعی
  پزشکی درمانی/پرستاری// کرشناس هوشبری

  توضیحات: کسب تکنسین پایه فوریت پزشکی کار در مرکز حوادث وفوریت پزشکی

 • آبان ۱۳۹۱ تا آبان ۱۳۹۳
  بیمارستان افضلی پور
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس بیهوشی

  توضیحات: کسب مدرک هموویژلانس کسب مدرک انتقال خون کسب مدرک بیهوشی پیوند اعضا

دانش تخصصی

 • کارشناس بیهوشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پرستار بیهوشی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان
دانش تخصصی
 • کارشناس بیهوشی
  100% Complete
  عنوان مدرک: پرستار بیهوشی
 • زبان انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم زبان
https://.com