مختصری از من

در زمینه کاری بسیار سخت کوش وپیگیر و با دقت و منظم و متعهد هستم .
تا 90% صادق هستم از هر لحاظ.

سوابق تحصیلی

 • 1380 تا 1392
  کارشناسی حسابداری
  گرایش بازرگانی /دانشگاه آزاد / معدل 17.56

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  مجتمع آموزشی و فرهنگی کوشش منطقه 3
  مالی و حسابداری/ حسابدار

  توضیحات: شرکت تولیدی لبنیات و آبمیوه پاکبان /شرکت تولیدی لبنیات و آبمیوه کالبر/شرکت مبنا/ هم اکنون مجتمع آموزشی و فرهنگی کوشش منطقه 3

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هنری/ورزشی/اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی

ابزار و نرم افزار

 • نرم همکاران / تدبیر/ فروردین
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com