مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا هم اکنون
    کارشناسی مهندسی مواد
    گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه خواجه نصیر / معدل 14.3

نقاط قوت رفتاری

  • ارتباطات
  • تعهد و انگیزه خدمت
  • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com