مختصری از من

اینجانب مسلم محمدی فر در دوران متوسطه تحصیلات خود را در دبیرستان نمونه دولتی امام خمینی کهنوج و دانشگاه خود را در دانشگاه سراسری گذرانده ام و دارای مدارک زیر از آموزشگاههای معتبر می باشم
۱مدرک لیسانس ریاضیات و کاربرد ها از دانشگاه ولیعصررفسنجان
۲-مدرک Icdl بین المللی
۳-مدرک برق کشی ساختمان از فنی و حرفه ای
و همچنین دارای کارت پایان خدمت و گواهی نامه رانندگی می باشم

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ریاضیات و کاربرد ها
  گرایش ریاضیات /دانشگاه ولی عصررفسنجان / معدل 15.2

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • علاقه زیادی به ورزش و توضیح دادن مطالب بخصوص در حیطه ریاضیات

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • بین المللی Icdl
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • بین المللی Icdl
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com