مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1396 تا هم اکنون
  کارشناسی زبان انگلیسی
  /دانشگاه فاران مهردانش
 • 1385 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17.61

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۶
  شرکت سهلان (سهامی خاص)
  مالی و حسابداری/ سرپرست حسابداری
 • تیر ۱۳۹۲ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت پاکسان ( سهامی عام )
  مالی و حسابداری/ مسئول بودجه و گزارشات و کارشناس حسابداری صنعتی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • موسیقی ، شعر ، فیلم

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی اوراکل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالیران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی پارسیان
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری صنعتی- بهای تمام شده
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مدیریت
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری انبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالیاتی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com