مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی ارشد شیمی
  گرایش آلی /دانشگاه تهران مرکزی

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت داروسازی بهوزان
  بازاریابی و فروش/ نماینده علمی و کارشناس فروش
 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۳
  شرکت ارایشی بهداشتی
  مسئول فنی

دانش تخصصی

 • MBA
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MBA
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com