مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی مهندسی معماری
  /دانشگاه علم و فرهنگ

ابزار و نرم افزار

 • Auto Cad & Autodesk Revit Architecture
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com