مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
  گرایش استراتژیک /دانشگاه دانشگاه تبریز

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  تجهیزات پزشکی ایران
  کارشناس منابع انسانی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت عمران دریان
  امور اداری و مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  دیدافزارسیستم
  بازاریابی و فروش/ کارشناس فروش

  توضیحات: درزمینه ی ارتباط با مشتری و کار با نرم افزار CRMو شایگان

 • تیر ۱۳۸۹ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت عمران دریان
  مالی و حسابداری/ مدیر داخلی -امور اداری
 • تیر ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت عمران دریان
  مالی و حسابداری/ مدیر داخلی و امور اداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  20% Complete
  عنوان مدرک: ICDL1
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  20% Complete
  عنوان مدرک: آشنایی در حد متوسط
 • شایگان
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • حقوق دستمزد دارایی
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک: درحد متوسط
https://.com