مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد ریاضی
  گرایش مالی /دانشگاه آزاد اسلامی شهرری / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
  کالا رسانان چاپار
  مدیر امور نمایندگان
 • تیر ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  روزنامه فرهیختگان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مدیر سازمان توزیع
 • آبان ۱۳۸۶ تا مرداد ۱۳۹۲
  نارمین
  بازاریابی و فروش/ سرپرست فروش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت توزیع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش مدیریت صنعتی
 • مدیریت ریسک مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف
 • مسلط به سیستم توزیع و مباحث نمایندگی و سرپرستان و فروش شهرستان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نرم افزار های حمل و نقل و لجستیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار توزیع
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت توزیع
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز آموزش مدیریت صنعتی
 • مدیریت ریسک مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مرکز مطالعات دانشگاه صنعتی شریف
 • مسلط به سیستم توزیع و مباحث نمایندگی و سرپرستان و فروش شهرستان
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مسلط به نرم افزار های حمل و نقل و لجستیک
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com