مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی حسابداري
  /دانشگاه آزاد اسلامي نيشابور

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پارت تايم
  مالی و حسابداری/ امور مالياتي
 • بهمن ۱۳۹۱ تا مرداد ۱۳۹۵
  گروه شكوفا - مكث تجارت كالا
  مالی و حسابداری/ رئيس حسابداري
 • تیر ۱۳۸۸ تا بهمن ۱۳۹۱
  گروه شكوفا - شكوفامنش
  مالی و حسابداری/ رئيس حسابداري
 • خرداد ۱۳۸۵ تا تیر ۱۳۸۸
  بازرگاني پيوند بين المللي
  مالی و حسابداری/ رئيس حسابداري
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۵
  دناسوله و صنعت شرق
  مالی و حسابداری/ حسابدار صنعتي

دانش تخصصی

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ERP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوش تجاری (BI)
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک: A2
دانش تخصصی
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • ERP
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • هوش تجاری (BI)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com