مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی برق
  گرایش الکترونیک /دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس / معدل 13.27

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۸ تا هم اکنون
  مهندسی برق/ کارشناس برق

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • PLC
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل و ابزار دقیق
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com