مختصری از من

چند ویژگی بارز من که میتواند در پیشبرد اهداف سازمانی مفید باشد روحیه بالای کار تیمی و توان حل مسئله است . شخصیت خود انگیخته و پویا به همراه سخت کوشی تا کنون در موفقیت های من بسیار موثر بوده است .

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز / معدل 17
 • 1385 تا 1387
  کارشناسی کامپوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16
 • 1379 تا 1381
  فوق دیپلم کامپوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 17

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آژانس هواپیمایی عاکف
  کارمند فروش داخلی و خارجی
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  آژانس هواپیمایی عاکف
  مدیر داخلی
 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  شرکت ملی فولاد ایران
  نرم افزار و فناوری اطلاعات/ مسئول ای تی

  توضیحات: انجام تمام امور مربوط به سخت افزار - نرم افزار - شبکه

 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  آژانس هواپیمایی اوج سیر
  کارمند فروش داخلی و خارجی
 • فروردین ۱۳۸۳ تا فروردین ۱۳۸۴
  شرکت تهیه و تولید مواد اولیه سنگ آهن سنگان
  مسئول دفتر/ کارمند دبیرخانه
 • فروردین ۱۳۸۲ تا فروردین ۱۳۸۳
  آژانس هواپیمایی آتی
  فروش خارجی

پروژه ها

 • 1395
  Swallow: resource and tag recommender system based on Heat diffusion algorithm in social annotation systems
  نویسنده و پژوهشگر
 • 1392
  Extracting edge centrality from social networks using heat diffusion algorithm
  نویسنده و پژوهشگر
 • 1391
  پیشنهاد منبع و برچسب مبنتی برگراف در سیستم های برچسب زنی اجتماعی
  نویسنده و پژوهشگر
 • 1391
  استخراج مرکزیت یالی با الگوریتم انتشار گرما
  نویسنده و پژوهشگر
 • 1390
  مدل پیشنهاد صفجات وب با زنجیره مارکوف و قانون بیز
  نویسنده و پژوهشگر

افتخارات

 • 1394
  Swallow: resource and tag recommender system based on Heat diffusion algorithm in social annotation systems Department of Computer Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran

  ISI
  نویسنده و پژوهشگر
 • 1394
  Extracting edge centrality from social networks using heat diffusion algorithm
  Department of Computer Engineering, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran
  ژورنال چاپ شده در
  IOS Press Content Library

  نویسنده و پژوهشگر
 • 1392
  استخراج مرکزیت یالی با الگوریتم انتشار گرما دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقاله پذیرش شده و ارائه شده در نوزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران دانشگاه شریف
  نویسنده و پژوهشگر
 • 1392
  پیشنهاد منبع و برچسب مبنتی برگراف در سیستم های برچسب زنی اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقاله پذیرش شده در نوزدهمین کنفرانس انجمن کامپیوتر ایران دانشگاه شریف

  نویسنده و پژوهشگر
 • 1391
  مدل پیشنهاد صفجات وب با زنجیره مارکوف و قانون بیز دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد مقاله پذیرش شده در ششمین کنفرانس داده کاوی ایران
  دانشگاه امیر کبیر
  نویسنده و پژوهشگر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) و MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع انفورماتیک بین الملل
 • فروش پرواز داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت فنی حرفه ای فروشنده بلیطهای پرواز داخلی
 • فروش پرواز خارجی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت فنی حرفه ای فروشنده بلیطهای پرواز داخلی
 • +Workshop Network
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع انفورماتیک بین الملل
 • Workshop Windows 8
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع انفورماتیک بین الملل

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار کامپیوتر - شبکه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی فناوری اطلاعات (IT) و MCSE
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع انفورماتیک بین الملل
 • فروش پرواز داخلی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت فنی حرفه ای فروشنده بلیطهای پرواز داخلی
 • فروش پرواز خارجی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مهارت فنی حرفه ای فروشنده بلیطهای پرواز داخلی
 • +Workshop Network
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع انفورماتیک بین الملل
 • Workshop Windows 8
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مجتمع انفورماتیک بین الملل
https://.com