مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی ایمنی و حفاظت فنی (HSE)
  /دانشگاه صنعت نفت / معدل 16

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • PHAST
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • skilled in internet issue and using search engines
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com