مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1390
  کارشناسی ارشد مدیریت MBA
  گرایش بازاریابی /دانشگاه صنعتی شریف

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  مامان پز
  مدیریت ارشد/ رهبر کسب و کار/ مدیر محصول
 • خرداد ۱۳۹۱ تا اسفند ۱۳۹۳
  رهنما
  بازاریابی و فروش/ مدیر محصول

دانش تخصصی

 • مدیریت محصول
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت محصول
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com