مختصری از من

من فردی فوق العاده پر انرژی و عاشق کار کردن هستم و با روابط اجتماعی فوق العاده بالا

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1393
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش نیروگاه /دانشگاه شهید بهشتی پردیس شهید عباسپور

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  پرس صانکو
  مهندسی مکانیک/هوافضا/ مهندس فروش
 • شهریور ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۲
  کاسپین مد
  فروشنده و صندوق دار

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Auto cad P&ID
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com