مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1386
  کارشناسی معمارى
  گرایش طراحى داخلى،دكوراتور /دانشگاه آزاد

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری
https://.com