مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1384
    فوق دیپلم فیلم سازی
    گرایش عکاسی و فیلم برداری /دانشگاه سوره / معدل 16
https://.com