مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1385 تا 1389
    کارشناسی مهندسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه دانشگاه آزاد دزفول / معدل 16.03
https://.com