مختصری از من

* کسب مقام اول در مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانشگاهی
* ارائه مقاله در همایشات بین المللی و داخلی
* بسیجی فعال از سال 1384

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش ژئوتکنیک /دانشگاه تهران مرکز / معدل 16.03

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت انبوه سازی امیدآوران قدر
  اجرایی_اداری_HSE_انباردار
 • فروردین ۱۳۹۰ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  قرارگاه سازندگی قائم
  مهندس ناظر
 • مهر ۱۳۸۸ تا خرداد ۱۳۹۰
  دانشگاه آزاد اسلامی
  مسئول سایت کامپیوتر

افتخارات

 • 1395
  کسب مقام اول در مسابقات قرآن و نهج البلاغه در مسابقات دانشگاهی
 • 1387
  کسب مقام اول در مسابقات قرآن و نهج البلاغه دانشگاهی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Plaxis
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HSE
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com