مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداري
  گرایش مالي /دانشگاه علمي كاربردي بروجرد 2 / معدل 14.05
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم حسابداري
  گرایش حسابرسي /دانشگاه دانشگاه علمي كاربردي بروجرد 2 / معدل 14

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شركت قرن بهار خليج فارس
  مالی و حسابداری/ امور اداري و مالي

  توضیحات: ثبت سند هاي حسابداري - مغايرت گيري بانكي - بيمه و ماليات - تنخواه و تنخواه گرداني - صندوقداري و انجام كليه امور اداري و...

 • فروردین ۱۳۹۴ تا آبان ۱۳۹۴
  شركت مهندسي كوه كار راهان
  مالی و حسابداری/ كمك حسابدار

  توضیحات: ثبت سند هاي حسابداري - اظهارنامه مالياتي - بيمه و ماليات - مغايرت گيري بانكي و...

پروژه ها

 • 1394
  محوطه سازي انبار پتروشيمي شيراز واقع در بندر عباس
  امور اداري و مالي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشي

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار مهران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار offic
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار مهران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com