مختصری از من

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  پایگاه شکاری
  مهندسی شیمی/ اپراتور دستگاه تولید اکسیژن و نیتروژن

  توضیحات: از تاریخ ۴/ ٢ تا ۱/ ٩ به عنوان مسول کنترل کیفیت در شرکت شیشه نشکن جام کویر سابقه همکاری دارم

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com