مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1392 تا 1394
    کارشناسی برق
    گرایش الکترونیک /دانشگاه موسسه آموزش عالی زرندیه / معدل 17.3
https://.com