مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1378 تا 1382
  حسابداری
  /دانشگاه آزاد زنجان / معدل 13.1

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۶ تا مرداد ۱۳۹۶
  موسسه علوم فنون کیش
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی
 • اردیبهشت ۱۳۸۹ تا شهریور ۱۳۹۵
  شرکت تجارت نخبه محب
  مالی و حسابداری/ مدیر اداری مالی وبازرگانی
 • فروردین ۱۳۸۵ تا اسفند ۱۳۸۹
  صنایع غذایی به سبز دماوند
  مالی و حسابداری/ مدیر اداری مالی
 • تیر ۱۳۸۴ تا اسفند ۱۳۸۴
  شرکت صنعنت ساختمان ماهان
  مالی و حسابداری/ مدیر اداری مالی
 • خرداد ۱۳۸۲ تا خرداد ۱۳۸۴
  شرکت کارگزاری سهم اندیش
  مالی و حسابداری/ سرپرست شعبه وکارگزار
 • خرداد ۱۳۷۹ تا خرداد ۱۳۸۲
  استانداری زنجان
  مالی و حسابداری/ مسئول اعتبارات جاری استان زنجان

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس درآموزشگاه حسابداری میزان تدریس نرم افزار مالی بیلان بطور متوالی بمدت 5 سال

پروژه ها

 • استقرار نرم افزار مالی بیلان در شرکت فرهنگ آزما
  سرپرست
 • استقرارسیستم outlook در شرکت تجارت نخبه محب
  سرپرست
 • استقرار نرم افزار مالی شایگان در شرکت تجارت نخیه محب
  مدیر پروژه
 • استقرار نرم افزار بهای تمام شده در شرکت به سبز دماوند
  مدیر پروژه
 • پروژه بازسازی ساختار اداری شرکت تجارت نخبه محب
  مدیر پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاشناسی
 • اظهارنامه مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاشناسیس
 • مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • امور مالی واعتبارات اسنادی امورارزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • ریاضیات مالی در اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • حسابداری مالی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • معاملات خرید و فروش فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور قرارداد ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خزانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ریاضیات مالی در اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کاربرد اکسل در حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آفیس
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاشناسی
 • اظهارنامه مالیاتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک: کاشناسیس
 • مالیات بر ارزش افزوده
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • نرم افزار مالی تدبیر
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • امور مالی واعتبارات اسنادی امورارزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • ریاضیات مالی در اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
 • حسابداری مالی عمومی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • معاملات خرید و فروش فصلی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین کار و تامین اجتماعی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • امور قرارداد ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار خزانه داری همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • خزانه داری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com