مختصری از من

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  نیروی شمس قشم
  مدیر دپارتمان نفت و گاز

پروژه ها

 • 1395
  تامین قطعات توربین های گازی و کمپرسور و.....
  کارشناس ارشد نیروگاهی و مدیر دپارتمان نفت و گاز

افتخارات

 • 1395
  گرفتن پروژه های تامین قطعات توربین های گازی نیروگاه آبادان

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا
 • بدنسازی
 • کوهنوردی
 • دوچرخه سواری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مدیریت بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: نفت و گاز
 • مدیریت بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • مهارت های هفتگانه کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: نفت و گاز
 • مدیریت بازرگانی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com