مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش سیستم های اقتصادی-اجتماعی /دانشگاه دانشگاه خوارزمی / معدل 17.61
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی اقتصاد
  گرایش نظری /دانشگاه علوم اقتصادی / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  پرنیان مهیار
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس برنامه ریزی و توسعه فروش
 • آذر ۱۳۹۰ تا خرداد ۱۳۹۳
  بانک کشاورزی
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ همیار بانک

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • vensim
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eviews
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: مدرک ترمیک زبان-مدرک FCE
 • آلمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com