مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه الزهرا / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۴
  فروشگاه زنجیره ای نجم خاورمیانه
  بازاریابی و فروش/ سوپروایزر خزانه داری

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com