مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1387
  فوق دیپلم مدیریت بازرگانی
  گرایش حسابداری /دانشگاه آموزشگکده فنی و حرفه ای شهید تقوی / معدل 15

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۲ تا آبان ۱۳۹۵
  دفتر پیشخوان دولت
  کارمند

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395

پروژه ها

 • 1390
  1/شرکت بازرگانی 2/دفتر پیشخوان دولت
  کارمند

افتخارات

 • 1395

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی و اجتماعی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار کامپیوتر
  40% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
https://.com