مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه علمی و کاربردی مسکن و شهرسازی تهران / معدل 15.94

پیشینه شغلی

 • آبان ۱۳۹۵ تا اردیبهشت ۱۳۹۶
  موسسه مهندسین مشاور ایمن سازان
  مهندسی عمران معماری/ نقشه بردار
 • اردیبهشت ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  مخازن بندری پتروشیمی اصفهان
  عملیات و تولیدتعمیر و نگهداری/ بهره بردار
 • خرداد ۱۳۹۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  سرمایه گذاری فرهنگیان
  منابع انسانی و آموزش/ کارمند اداری

پروژه ها

 • 1395
  پروژه آب های سطحی تهران
  نقشه بردار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

ابزار و نرم افزار

 • اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوره اتوکد دو بعدی و سه بعدی مرکز معماری ایران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com