مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی صنایع
  گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم /دانشگاه آزاد کرج / معدل 14

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم
 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com