مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه تهران مرکز / معدل 16.47

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۷ تا فروردین ۱۳۸۹
  صنایع سیمان شهرکرد
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • فروردین ۱۳۸۶ تا فروردین ۱۳۸۷
  شرکت بهبود ارقام و ایران مشهود
  مالی و حسابداری/ حسابرس

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • - موسیقی
 • - مطالعه
 • - پیاده روی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: خزانه داری-دارایی ثابت- حسابداری
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: خزانه داری-دارایی ثابت- حسابداری
 • زبان انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com