مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مهندسی برق
  گرایش قدرت /دانشگاه سراسری ملایر / معدل 15.79
 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مهندسی پزشکی
  گرایش بیوالکتریک /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • Biomedical Signal Processing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Artificial Neural Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mashine Learning
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fuzzy Systems
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Biomedical Signal Processing
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Artificial Neural Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Mashine Learning
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Fuzzy Systems
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com