مختصری از من

آماده هر گونه همکاری در بخش مالی هستم .

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه خاتم / معدل 16.64

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: ترکی استانبولی
دانش تخصصی
 • تایپ فارسی و انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com