مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1393
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه تربیت مدرس / معدل 19

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  گروه انرژی دانا
  مهندسی صنایع/ کارشناس برنامه ریزی و کنتل پروژه

  توضیحات: کنترل فعالیت های روزانه و تهیه گزارش های هفتگی، ماهانه
  کنترل هزینه های پروژه و ارائه گزارش های موردی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • آموزش تخصصی اکسل و برنامه نویسی

پروژه ها

 • 15&16 پارس جنوبی
  کارشناس برنامه ریزی
 • حفر چاه ذخیره سازی نصراباد کاشان
  کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار اکسل و برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک: چاپ کتاب آموزشی
 • Microsoft Project
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار اکسل و برنامه نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com